Työllistämisen kuntalisä

Yritys, yhdistys tai säätiö voi saada Tuusulan kunnan myöntämää työllistämisen kuntalisää palkatessaan tuusulalaisen

1. vähintään 12 kk työttömänä olleen henkilön
2. henkilön, joka on saanut 300 päivää tai enemmän passiivista työmarkkinatukea.

Tuen saamisen edellytykset

  • Työsuhteen tai oppisopimussuhteen keston tulee olla vähintään 6 kk
  • Työajan tulee olla vähintään 80 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta
  • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula sen vuoden alusta, jolloin työsuhde alkaa
  • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan 10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla. Perustellusta syystä voidaan kokonaistukisummaa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta, maksettavan kokonaissumman pysyessä 5000e/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla.
  • Yrityksen palkatessa ensimmäistä kuntalisää saavaa henkilöä tuen myöntämisessä voidaan noudattaa madallettua kriteeristöä: palkattavan henkilön tulee olla työtön työnhakija vähintään 12 kk:n ajan ennen palkkausta. Seuraavia kuntalisän avulla palkattavia henkilöitä palkattaessa neljän vuoden ajanjaksolla, henkilöiden tulee olla 300 päivää tai yli työmarkkinatukea saaneita.

Tuen suuruus on korkeintaan 500€/kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6-10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden neljän vuoden tarkastelujaksolla. Työllistämisen kuntalisää voidaan käyttää palkkauksesta syntyneisiin kuluihin. Työllistämisen kuntalisää voi saada TE-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa samanaikaisesti, mutta kuntalisän saaminen ei edellytä palkkatuen hakemista. Jos palkkatukea haetaan työllistämisen kuntalisän kanssa, maksettavan tuen yhteissumma ei saa ylittää palkkakulujen määrää.

Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Osa määrärahoista kohdennetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille työnhakijoille.

Mikäli aloitettavalle työsuhteelle ei olla haettu palkkatukea, ja tukea haetaan 12 kk tai pidempään jatkuneen työttömyyden perusteella, työllistettävän tulee toimittaa todistus työttömyydestä hakulomakkeen liitteenä (todistuksen saa TE-palveluista sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta tai olemalla yhteydessä oman alueen TE-toimistoon).

Työllistämisen kuntalisää ei voi hakea jälkikäteen, kun työsuhde on jo alkanut. Ennen tuen hakemista ja työsuhteen solmimista on hyvä olla yhteydessä työllisyysasiamies Laura Smolanderiin, puh. 040 3143050, laura.smolander@tuusula.fi.

Lisätietoa, hakuohjeet ja työllistämisen kuntalisän hakemuslomakkeen löydät oheisen linkin takaa.