Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste / Keski-Uudenmaan duuniportaali

Rekisterin nimi
Keski-Uudenmaan duuniportaali -käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjät
Tuusulan kunnan elinkeinopalvelut, Keravan kaupungin elinkeinotoimi, Järvenpään kaupungin työllisyyspalvelut sekä muiden mukana olevien kuntien (Mäntsälä, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Pornainen) työllisyys- ja/tai elinkeinopalvelut.

Rekisterin vastuuhenkilöt
- Tuusula: Työllisyysasiamies Laura Smolander, puh. 040 314 3050, etunimi.sukunimi (at) tuusula.fi
- Koko portaali: Saara Junninen, Keravan kaupunki (p. 040 318 2594 / ma–to 8–16, pe 8–15), etunimi.sukunimi (at) kerava.fi.

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Järjestelmään tallennetaan Keski-Uudenmaan duuniportaalin käytön ja sen päätarkoituksen (työllistymisen/työllistämisen) kannalta olennaisia, rekisteröityneen käyttäjän itsensä antamia tietoja tai lähettämiä viestejä, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja muita palvelun käytön ja tarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisterissä olevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta työnhakijat/-antajat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä ja jotta ilmoitukset kohdentuvat oikein. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakaspalvelun, duuniportaali-palvelun ja tilastoinnin sekä Keski-Uudenmaan alueen työllisyys- ja elinkeinopalveluiden sekä yleisen työllisyystilanteen kehittämiseen.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri päivittyy asianosaisilta saaduilla tiedoilla.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin lain niin vaatiessa. Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja tietokannassa on.

Rekisterin käyttö / yhteydet muihin rekistereihin
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai tulosteta muutoin kuin työnhakijoiden/työnantajien tietoja portaalissa mukana olevien elinkeino- tai työllisyyspalveluiden käyttöön, kun kyseessä on henkilön työllistyminen. Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

Rekisterin suojaaminen
Ylläpitäjän lisäksi pääsy järjestelmään on valituilla moderaattoreilla sekä teknisellä ylläpitokumppanilla, joka myös huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. Ylläpito ja moderointi edellyttävät salasanaa ja käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Tietoja säilytetään rekisterin tietokannassa. Kun rekisteröitynyt henkilö poistaa profiilinsa tiedot, ne poistuvat välittömästi myös tietokannasta.

Rekisteröidyn informointi
Www.duuniportaali.fi-sivustolla ilmoitetaan rekisteröitymisvaiheessa siitä, että nimi- ja yhteystiedot rekisteröidään, ja että järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä Tuusulan kunnan kirjaamossa (Hyryläntie 16, 04300 Tuusula) ja duuniportaali-sivustolla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti duuniportaalin rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Tiedon korjaaminen
Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan rekisteröitymisen yhteydessä moderaattorin toimesta.

Rekisterihallinto
Yllämainitut kunnat käyttävät rekisterinpitäjinä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.